Wpisy z miesiąca Październik 2014

Formalności związane z budową elektrowni wiatrowej

Decydując się na realizację inwestycji związanej z budową farmy wiatrowej, a nawet postawienia pojedynczej turbiny należy mieć świadomość, że koniecznym jest uzyskanie szeregu:

• decyzji,

pozwoleń,

• opinii.

Proces taki trwać może nawet od dwóch do czterech lat, a w przypadku, gdy staramy się o dotacje na elektrownie wiatrowe, może nawet ulec jeszcze wydłużeniu o kolejne miesiące. Więcej