Wpisy z miesiąca Luty 2015

Znaczenie planu gospodarki niskoemisyjnej

Gminy, którym zależy w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na tym, by uzyskać pieniądze na inwestycje, muszą posiadać swój plan gospodarki niskoemisyjnej. Środki te mogą być wykorzystane między innymi na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy też na wykorzystywanie na terenie gminy odnawialnych źródeł energii, Więcej