Wpisy z miesiąca Czerwiec 2015

Plan gospodarki niskoemisyjnej – cele i zadania

Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą uzyskać z budżetu pieniądze na przykład działania związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii czy też termomodernizacją budynków, muszą skonstruować swój plan gospodarki niskoemisyjnej. Jest to w myśl obecnie obowiązujących przepisów dokument niezbędny do uzyskania dofinansowania. Więcej