Wpisy z miesiąca Wrzesień 2015

Konsolidacja działań dla wspólnego dobra

Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi rodzaj dokumentu o znaczeniu strategicznym z perspektywy lokalnej – gmin i miast, ale również z punktu widzenia obszaru całego naszego państwa. Nadrzędnym celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest wspieranie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020, wraz z wytycznymi stawianymi przez Unię Europejską w kontekście jakości powietrza i działań zmierzających do jego ochrony. Więcej