Wpisy z miesiąca Styczeń 2016

Niska i wysoka emisja w odniesieniu do gospodarki niskoemisyjnej

Wysoka i niska emisja to terminy, określające źródła generujące zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego szkodliwymi dla środowiska naturalnego gazami i pyłami. Różnica pomiędzy jedną a drugą emisją, polega przede wszystkim na tym, że w przypadku wysokiej emisji źródłem pochodzenia zanieczyszczeń są duże zakłady przemysłowe, a niskiej – zwłaszcza: Więcej