Wpisy z miesiąca Marzec 2016

Szybka ścieżka – wspomaganie badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa

Szybka ścieżka stanowi kontynuację działania, które realizowane jest w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem działania określanego mianem szybka ścieżka jest podniesienie innowacyjności w sektorze polskich przedsiębiorstw. Zrealizowane ma być to dzięki wykorzystywaniu rezultatów segmentu prac B+R. Więcej