Wpisy z miesiąca Styczeń 2017

Badania na rynek – Poddziałanie 3.2.1 POIR

Celem Poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek jest wspieranie projektów, które obejmują wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych przeprowadzanych przez przedsiębiorcę lub też przez niego nabytych, których zadaniem jest doprowadzenie do uruchomienia produkcji nowych produktów, bądź usług z zachowaniem preferencji obowiązujących dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Więcej