Badania na rynek – Poddziałanie 3.2.1 POIR

Celem Poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek jest wspieranie projektów, które obejmują wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych przeprowadzanych przez przedsiębiorcę lub też przez niego nabytych, których zadaniem jest doprowadzenie do uruchomienia produkcji nowych produktów, bądź usług z zachowaniem preferencji obowiązujących dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Celem Poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek jest wspieranie projektów, które obejmują wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych przeprowadzanych przez przedsiębiorcę lub też przez niego nabytych, których zadaniem jest doprowadzenie do uruchomienia produkcji nowych produktów, bądź usług z zachowaniem preferencji obowiązujących dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Autor zdjęcia: snre

Budżet przeznaczony na Poddziałanie Badania na rynek szacowany jest na około 500 milionów złotych. Instytucją zarządzającą działaniem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP).

Nabór wniosków

Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje, służące do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w Poddziałaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek w 2017 roku, przebiegać będzie zgodnie z aktualnym harmonogramem.

W najbliższym czasie planowane jest:

  • 8 lutego 2017 roku – ogłoszenie naboru wniosków,
  • 13 marca 2017 roku – rozpoczęcie naboru wniosków,
  • 26 kwietnia 2017 roku – zakończenie naboru wniosków.

Późniejsze terminy to odpowiednio:

  • październik 2017 roku – ogłoszenie naboru wniosków,
  • listopad 2017 roku- rozpoczęcie naboru wniosków,
  • styczeń 2018 roku- zakończenie naboru wniosków.