Dofinansowanie projektów wdrażających wyniki prac B+R

Mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy mogą, starać się o dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie to odbywa się w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Podziałania 3.2.1 Badania na rynek.

Mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy mogą, starać się o dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych

Autor zdjęcia: Gastev

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania, powinni złożyć stosowny wniosek (elektroniczny) za pośrednictwem znajdującego się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Generatora Wniosków. Przedsiębiorca składający wniosek, zobowiązany jest formalnie potwierdzić jego fakt złożenia. Potwierdzenie to następuje poprzez złożenie oświadczenia, o którym jest mowa w regulaminie konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane do godzinny szesnastej ostatniego dnia naboru wniosków.

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie mogą liczyć na maksymalną wartość dofinansowania w wysokości dwudziestu milionów złotych.