Wpisy w kategorii Dotacje unijne i kredyty technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne zastąpił obowiązujący w poprzedniej perspektywie budżetowej kredyt technologiczny. Nie zmienił się jednak fakt, że nadal stanowi on bardzo atrakcyjną formę pozyskiwania środków, dzięki której można zakupić i wdrożyć nowe technologie. Aby móc jednak skorzystać z tej formy wsparcia, spełniony musi być warunek mówiący o tym, że dzięki zastosowaniu tychże nowych technologii możliwe stanie się wytwarzanie nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów, procesów, albo, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – usług. Więcej

Dotacje dla początkujących przedsiębiorców

Każdy początkujący przedsiębiorca i osoba planująca założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o dotacje dla firm, które udzielane są z Urzędów Pracy (więcej: http://www.strategor.pl/). Ta forma wspierania przedsiębiorczości stanowi obecnie przyjętą formę walki z bezrobociem. Niewątpliwie, wielkim plusem tego rodzaju dotacji jest fakt, iż nie trzeba jej zwracać (po spełnieniu oczywiście określonych wymogów). Dodatkowo, warto wspomnieć również o tym, że przyszły przedsiębiorca otrzymuje ją na ogół bardzo szybko – zwykle nie trwa to dłużej niż półtorej miesiąca. Pieniądze otrzymuje również z góry nie ma, więc konieczności ponoszenia wcześniej wydatków z własnej kieszeni. Więcej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi strategiczny dokument, na podstawie którego możliwe jest wyznaczenie kierunków rozwoju gmin w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami, na lata 2014-2020. Więcej

Rozliczenie projektów unijnych

W przypadku realizacji projektów unijnych, należy dołożyć wszelkich starań aby rozliczenie otrzymanych środków odbyło się  terminie i w wymaganej formie. Nierozliczenie projektów finansowanych ze środków unijnych, lub też nieterminowe ich rozliczenie to działanie niezgodne z prawem. Rozliczanie projektów unijnych jest obowiązkiem spoczywającym na beneficjencie otrzymanego wsparcia, do donatora zaś należy przyjęcie takiego rozliczenia. Rozliczanie projektów unijnych musi obejmować: Więcej

Jak załatwić formalności związane z postawieniem elektrowni wiatrowej?

Nie tylko ubiegając się o dotacje na elektrownie wiatrowe, ale ogólnie w celu realizacji inwestycji związanej z budową farmy wiatrowej, a nawet postawienia pojedynczej turbiny pełniącej taką funkcję, należy uzyskać szereg decyzji, pozwoleń, opinii. Należy mierz świadomość, że proces taki jest procesem długotrwałym, który może trwać nawet 2–4 lat. Więcej

« Starsze wpisy