Wpisy w kategorii Plan gospodarki niskoemisyjnej

Niska i wysoka emisja w odniesieniu do gospodarki niskoemisyjnej

Wysoka i niska emisja to terminy, określające źródła generujące zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego szkodliwymi dla środowiska naturalnego gazami i pyłami. Różnica pomiędzy jedną a drugą emisją, polega przede wszystkim na tym, że w przypadku wysokiej emisji źródłem pochodzenia zanieczyszczeń są duże zakłady przemysłowe, a niskiej – zwłaszcza: Więcej

Konsolidacja działań dla wspólnego dobra

Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi rodzaj dokumentu o znaczeniu strategicznym z perspektywy lokalnej – gmin i miast, ale również z punktu widzenia obszaru całego naszego państwa. Nadrzędnym celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest wspieranie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020, wraz z wytycznymi stawianymi przez Unię Europejską w kontekście jakości powietrza i działań zmierzających do jego ochrony. Więcej

Po co gminom plany gospodarki niskoemisyjnej?

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami, gminy chcące pozyskać pieniądze na rozwój muszą opracowywać swój plan gospodarki niskoemisyjnej. W praktyce jednak, wymóg ten nie jest czystą formalnością, jest bowiem bardzo korzystny zarówno dla mieszkańców jak i decydentów w gminie, a także dla przyszłych pokoleń, które będą żyły na danym terenie. Więcej

Plan gospodarki niskoemisyjnej – cele i zadania

Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą uzyskać z budżetu pieniądze na przykład działania związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii czy też termomodernizacją budynków, muszą skonstruować swój plan gospodarki niskoemisyjnej. Jest to w myśl obecnie obowiązujących przepisów dokument niezbędny do uzyskania dofinansowania. Więcej

« Starsze wpisy