Wpisy w kategorii Ekologia na co dzień

Niska i wysoka emisja w odniesieniu do gospodarki niskoemisyjnej

Wysoka i niska emisja to terminy, określające źródła generujące zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego szkodliwymi dla środowiska naturalnego gazami i pyłami. Różnica pomiędzy jedną a drugą emisją, polega przede wszystkim na tym, że w przypadku wysokiej emisji źródłem pochodzenia zanieczyszczeń są duże zakłady przemysłowe, a niskiej – zwłaszcza: Więcej

Konsolidacja działań dla wspólnego dobra

Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi rodzaj dokumentu o znaczeniu strategicznym z perspektywy lokalnej – gmin i miast, ale również z punktu widzenia obszaru całego naszego państwa. Nadrzędnym celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest wspieranie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020, wraz z wytycznymi stawianymi przez Unię Europejską w kontekście jakości powietrza i działań zmierzających do jego ochrony. Więcej

Znaczenie planu gospodarki niskoemisyjnej

Gminy, którym zależy w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na tym, by uzyskać pieniądze na inwestycje, muszą posiadać swój plan gospodarki niskoemisyjnej. Środki te mogą być wykorzystane między innymi na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy też na wykorzystywanie na terenie gminy odnawialnych źródeł energii, Więcej