Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne zastąpił obowiązujący w poprzedniej perspektywie budżetowej kredyt technologiczny. Nie zmienił się jednak fakt, że nadal stanowi on bardzo atrakcyjną formę pozyskiwania środków, dzięki której można zakupić i wdrożyć nowe technologie. Aby móc jednak skorzystać z tej formy wsparcia, spełniony musi być warunek mówiący o tym, że dzięki zastosowaniu tychże nowych technologii możliwe stanie się wytwarzanie nowych, bądź też znacząco ulepszonych towarów, procesów, albo, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – usług.

Jak zdobyć kredyt technologiczny?

Kredyt na innowacje technologiczne zastąpił obowiązujący w poprzedniej perspektywie budżetowej kredyt technologiczny

Autor zdjęcia: SandiaLabs

Naturalnie, nie jest tak, że wystarczy zadeklarować chęć skorzystania z tej formy wsparcia i środki automatycznie zostaną nam przyznane. Tak, bowiem jak i w przypadku innych konkursów, trzeba przejść przez etap weryfikacji. Przygotowanie dokumentacji i należyte jej zaprezentowanie we wniosku nie jest zadaniem prostym. Dlatego właśnie, zdecydowana większość przedsiębiorców, którzy starają się pozyskać środki z tego źródła korzysta z pomocy firm konsultingowych i doradczych.

Liczyć mogą oni wówczas na wsparcie:

 • w przygotowywaniu i opracowywaniu koncepcji nowej technologii,
 • w poszukiwaniu odpowiedniego banku kredytującego, z którego środków można sfinansować inwestycję prowadzoną przez przedsiębiorcę,
 • w prowadzeniu procesu pozyskiwania promesy kredytowej,
 • w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do załączenia we wniosku kredytowym i zawarcia umowy kredytowej,
 • w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, wymaganej w procesie ubiegania o przyznanie premii technologicznej,
 • w opracowaniu wniosku o dofinansowanie,
 • w opracowaniu biznes planu,
 • w przygotowaniu w kooperacji z jednostkami naukowymi opinii dotyczącej nowej technologii,
 • w przygotowaniu we współpracy z rzecznikiem patentowym zgłoszenia patentowego dotyczącego nowej technologii,
 • w przygotowaniu dokumentów wymaganych w umowie na uzyskanie dofinansowania projektu,
 • w sprawnym rozliczeniu projektu,
 • przy realizacji inwestycji.