Szybka ścieżka – czas na rozwój

Polacy od dawna słyną na świecie ze swojej wiedzy i umiejętności wdrażania wielu innowacyjnych rozwiązań chociażby w dziedzinie techniki. Co jest bardzo dobrym sygnałem, że w ostatnich latach obserwuje się progresję poziomu innowacji w polskiej gospodarce. Biorąc jednak pod uwagę poziom, na którym są obecnie inne państwa europejskie, rozwój ten następuje zbyt powoli. Wynika to z wielu powodów.

Czemu nie rozwijamy się szybciej?

Wspieraniu badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa służyć ma tak zwana szybka ścieżka

Autor zdjęcia: archer10 (Dennis) OFF

Niestety, nadal polskim przedsiębiorcom brakuje odpowiedniego zaplecza, które można by było wykorzystać do tego, by móc realizować działania umożliwiające wdrożenie nowatorskich, innowacyjnych na rynku rozwiązań. Przedsiębiorców najzwyczajniej w świecie nie stać na prowadzenie zaawansowanych prac badawczych, na podstawie których możliwe byłoby opracowanie koncepcji innowacyjnych technologii, bądź też produktów, a finalnie – utworzenie prototypu nowatorskiego produktu i przeprowadzenie jego testów, które dałyby odpowiedź na pytanie o celowości jego wdrożenia do produkcji.

Szybka ścieżka

Wspieraniu badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa służyć ma tak zwana szybka ścieżka. Jej celem jest podniesienie innowacyjności u polskich przedsiębiorców, dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Szybka ścieżka jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (więcej).

Szybka ścieżka przeznaczona jest dla przedsiębiorców spełniających kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (należących do sektora MŚP). Firmy z tego sektora mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów, dotyczących realizacji badań przemysłowych, czy też prac rozwojowych prowadzonych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które przyczyniają się do rozwoju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i w następstwie wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest jednak to, by przedmiotem projektu było rozwiązanie, które wpisuje się w tak zwaną Krajową inteligentną specjalizację.